Si të blejmë me këste

Si të blejmë me kësteKush mund të marrë një kredi?

  • Mosha nga 18-70 vjeç
  • Shtetësi Shqiptare
  • Pagues të sigurimeve shoqërore minimumi 3-muaj, por JO KUSHT i domosdoshëm.

Kushtet e kreditimit…

  • Pa kolateral
  • Normë interesi fikse 15.0-17.0% të shumës
  • Shumat e kreditimit 5.000-140.000  ose 200,000 Lek për klientët e rinj
  • Për individët që nuk paguajnë siguracionet shoqërore, shuma e kreditimit për aplikantët e parë është 30,000 Lek dhe për kredinë e dytë 60,000 Lek
  • Afati kohor 1-12 muaj
  • Komisioni është në varësi të afatit
  • Pagesat janë fikse mujore të shpërndara përgjatë gjithë periudhës.

si-te-blejme-me-keste